Pousada FO1353X033

CAPOU/56: Epoca Moderna (finales del s. XVI). Gres Alemán de Raeren. Asentamiento de A Pousada (Santiago de Compostela, A Coruña)
Title Text: CAPOU/56: Epoca Moderna (finales del s. XVI). Gres Alemán de Raeren. Asentamiento de A Pousada (Santiago de Compostela, A Coruña)